Όροι χρήσης

  1. I. ΘΕΜΑ

Αρ. 1. (1) Οι κατώθι όροι θα εφαρμόζονται για την ρύθμιση της σχέσης μεταξύ BIONAT LDT. με Α.Φ.Μ 115815816, Plovdiv, Rogoshko shose, 15 (εφεξής BIONAT”) και  τον ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας  http:// http://www.bionat.bg/ / (εφεξής η “ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ”)

(2) Με την πρόσβαση του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους κατωτέρω όρους και τις ακόλουθες τροποποιήσεις και έχουν την υποχρέωση να τους τηρήσουν.

 

  1. II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρ. 2. (1) Πληροφορίες για την BIONAT LTD:

  1. Ονομασία: BIONAT LTD
  2. Έδρα της εταιρείας: Plovdiv, Rogoshko shose, 15
  3. Στοιχεία επικοινωνίας: Plovdiv, Rogoshko shose, 15, e-mail: office@bionat.bg , τηλέφωνο: +359 32 692610.

(2) Εποπτικές αρχέ:

1.Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Σόφια, οδ. «Ιβάν Εβστάτιεβ Γέσοβ» 15,

τηλ.: +3592 940 20 46

φαξ: +3592 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

2.Επιτροπή προστασίας καταναλωτών

Διεύθυνση: 1000 Σόφια, πλ. «Σλαβέικοφ» 4А, ορ.3, 4 και 6,

τηλ.: +3592 980 25 24

φαξ: +3592 988 42 18

hotline: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

Αρ. 3. Η Ιστοσελίδα της BIONAT παρέχει στον Χρήστη πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα, τις υπηρεσίες και τις τιμές της BIONAT, όπως και πρόσβαση στις ειδήσεις  και τα άρθρα.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αρ. 4. (1) Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της  BIONAT και προστατεύεται από το δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BIONAT.

(2) Οι εικόνες στην Ιστοσελίδα της BIONAT, όπως και τα υπόλοιπα γραφικά που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BIONAT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BIONAT.

(3) Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και επανάληψη του περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα της BIONAT, αποτελεί παραβίαση για την οποία ο Χρήστης έχει αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με την νομοθεσία της Βουλγαρίας.

Αρ. 5. (1) Η BIONAT δεν επιτρέπει την χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και την επανάληψη του υλικού, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα, σε άλλους δικτυακούς τόπους.

    (2) Η παραπομπή του υλικού σε άλλους ιστοχώρους επιτρέπεται μόνο εαν αυτή γίνει σύμφωνα με τις καλές εμπορικές πρακτικές και εφόσον από την παραπομπή και από τον τρόπο παρουσίασης δεν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα του υλικού της BIONAT, έτσι ώστε οι Επισκέπτες να μην παραπλανούνται.

  1. IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρ. 6 (1) Η BIONAT λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική για την προστασία των δεδομένων, δημοσιευμένα στην Ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο.

(2) Η BIONAT δεν αποστέλλει τον προσδιορισμό των πληροφοριών σε τρίτους προσώπους και δεν απαιτεί εγγραφή για την χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.

  1. V. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αρ. 7. (1) Οι παρόντες Γενικοί όροι μπορεί να τροποποιηθούν από την BIONAT ανά πάσα στιγμή, εφόσον ταυτόχρονα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα τις αλλαγές στους Γενικούς όρους , οι οποίες συνοδεύονται από μύνημα προς τους Χρήστες για τις αλλαγές που έγιναν.

(2) Οι τροποποιήσεις στους παρόντες Γενικούς όρους ισχύουν για όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας από την στιγμή που ανακοινωθούν από την BIONAT.

  1. VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. 8. (1) Η BIONAT παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έτσι όπως είναι και δεν δεν εγγυάται ότι οι οδηγίες στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα φέρουν τα αποτελέσματα που στοχεύουν οι Χρήστες.

 (2) Η BIONAT δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες των Χρήτων ως αποτέλεσμα του δημοσιευμένο περιεχομένου στην Ιστοσελίδα.

(3) Η BIONAT δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες, που προκάλεσαν οι Χρήστες σε τρίτους μετά από την χρήση της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της.

 

VII. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρ. 9. Οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κώδικα δεοντολογίας, όπως και να μην χαλάνε την εταιρική φήμη της BIONAT όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.

 Αρ. 10. Για άλλα ζητήματα που δεν τέθηκαν στους Γενικούς όρους και έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτού του συμφωνητικού, εφαρμόζονται τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Βουλγαρίας.

 Αρ. 11. Οι παρόντες Γενικοί όροι ισχύουν για όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας από τις 27.06.2016