Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ  BIONAT LtD
 
I. ΘΕΜΑ
Αρ. 1. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της BIONAT LTD, Plovdiv, Rogoshko shose, 15, Α. Φ. Μ. 115815816, που εκπροσωπεύεται από τον κ. Dobromir Dobchev, διευθυντής, εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και τους πελάτες, εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος https://shop.bionat.bg, που ονομάζεται πιο κάτω BIONAT.
(2) Κάνοντας κλικ σε κάθε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα ή κουμπί που βρίσκεται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος https://shop.bionat.bg, ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση.

ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Чл. 2. (1) Στοιχεία για την„ BIONAT “:

1. Ονομασία του Προμηθευτή: BIONAT LTD.
2. Έδρα και διεύθυνση: Plovdiv, Rogoshko shose, 15
3. Στοιχεία επικοινωνίας: Plovdiv, Rogoshko shose, 15, e-mail: office@bionat.bg , τηλέφωνο: +359 884 889 334
1. (2)  Εποπτικές αρχές:

(1) Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων
Διεύθυνση: Σόφια, οδ. «Ιβάν Εβστάτιεβ Γέσοβ» 15,
τηλ.: +3592 940 20 46
φαξ: +3592 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή προστασίας καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 Σόφια, πλ. «Σλαβέικοφ» 4А, ορ.3, 4 και 6,
τηλ.: +3592 980 25 24
φαξ: +3592 988 42 18
hotline: 0700 111 22
Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

Αρ. 3. Η Ιστοσελίδα της BIONAT παρέχει στον Χρήστη πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα, τις υπηρεσίες και τις τιμές της BIONAT, όπως και πρόσβαση στις ειδήσεις  και τα άρθρα.

 
III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αρ. 4. (1) Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της  BIONAT και προστατεύεται από το δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BIONAT.
(2) Οι εικόνες στην Ιστοσελίδα της BIONAT, όπως και τα υπόλοιπα γραφικά που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BIONAT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της BIONAT.
(3) Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και επανάληψη του περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα της BIONAT, αποτελεί παραβίαση για την οποία ο Χρήστης έχει αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με την νομοθεσία της Βουλγαρίας.
Αρ. 5. (1) Η BIONAT δεν επιτρέπει την χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και την επανάληψη του υλικού, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα, σε άλλους δικτυακούς τόπους.
(2) Η παραπομπή του υλικού σε άλλους ιστοχώρους επιτρέπεται μόνο εαν αυτή γίνει σύμφωνα με τις καλές εμπορικές πρακτικές και εφόσον από την παραπομπή και από τον τρόπο παρουσίασης δεν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα του υλικού της BIONAT, έτσι ώστε οι Επισκέπτες να μην παραπλανούνται.

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αρ. 6 (1) Η BIONAT λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τους Εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.
(2) Η BIONAT δεν αποστέλλει τον προσδιορισμό των πληροφοριών σε τρίτους προσώπους και δεν απαιτεί εγγραφή για την χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.
(3) Η ΒΙΟΝΑΤ ψηφίζει και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τους Εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων δημοσιευμένους στην http://www.bionat.bg.

 
V. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Αρ. 7. (1) Οι παρόντες Γενικοί όροι μπορεί να τροποποιηθούν από την BIONAT ανά πάσα στιγμή, εφόσον ταυτόχρονα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα οι αλλαγές στους Γενικούς όρους, οι οποίες συνοδεύονται από μήνυμα προς τους Χρήστες για τις αλλαγές που έγιναν.
(2) Οι τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών ορών ισχύουν για όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας από την στιγμή που ανακοινωθούν από την BIONAT.

VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αρ. 8. (1) Η BIONAT παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έτσι όπως είναι και δεν εγγυάται ότι οι οδηγίες στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα φέρουν τα αποτελέσματα που στοχεύουν οι Χρήστες.
(2) Η BIONAT δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες των Χρήτων ως αποτέλεσμα του δημοσιευμένο περιεχομένου στην Ιστοσελίδα.
(3) Η BIONAT δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες, που προκάλεσαν οι Χρήστες σε τρίτους μετά από την χρήση της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της.


VII. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρ. 9. Οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κώδικα δεοντολογίας, όπως και να μην χαλάνε την εταιρική φήμη της BIONAT όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.
Αρ. 10. Για άλλα ζητήματα που δεν τέθηκαν στους Γενικούς όρους και έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτού του συμφωνητικού, εφαρμόζονται τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Βουλγαρίας.
Αρ. 11. Οι παρόντες Γενικοί όροι ισχύουν για όλους τους Χρήστες της Ιστοσελίδας από τις 25.05.2018