Производители
Решения за
ακμήπροβληματικό δέρμαАкнеБелези с различен произходВируси и бактерииЕжедневна грижа за кожата на кракатаЕжедневна грижа за кожата на ръцетеЗа мазна и тънка косаЗа фина и тънка косаЗагрубяла кожа, напукани петиИзтощена, третирана косаИнфекции на пикочните пътищаКожа без еластичностКожа с пигментни петнаКожа, която се нуждае от повече еластичностКожа, която се нуждае от подхранванеКожа, която се нуждае от почистванеКожа, която се нуждае от почистванеКожа, която се нуждае от стягане и повече еластичностКожа, която се нуждае от хидратацияКожата на тялотоКомбинирана кожаКосопадЛеки изгарянияНеправилна пигментацияНормална до мазна косаПоддържа нормалното зрениеПодути стъпалаПроблемна кожаПростуда, умораПърви симптоми на раздразнено гърлоПърхотРазширени вениСлънцезащитаСтавни болкиСтрииТретирана и изтощена косаУморена, стресирана кожаУморени крака и стъпалаФизическо претоварванеЦелулитЧувствителен скалпЧувствителна кожаЧувствителност към студа, студени крайници

Правила за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „БИОНАТ“ ЕООД
 
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БИОНАТ“ ЕООД, ЕИК 115815816, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 15 (наричано за краткост „БИОНАТ“) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http:// http://www.bionat.bg/ / (наричан за краткост „Сайтът“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
 
II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Информация относно „БИОНАТ“:
1. Наименование: „БИОНАТ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 15
3. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 15, e-mail: office@bionat.bg, телефон: 0884 889 334
(2) Надзорни органи:
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 9402 046
факс: (02) 9403 640
е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
2. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,
тeл.: 02 / 980 25 24
фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22
Уeб caйт: www.kzр.bg
 
Чл. 3. Сайтът на БИОНАТ предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на БИОНАТ, както и достъп до публикуваните новини и материали.

 
III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на БИОАТ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на БИОНАТ.
(2) Изображенията в Сайта на БИОНАТ и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на БИОНАТ не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на БИОНАТ.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на БИОНАТ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) БИОНАТ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на БИОНАТ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 6 (1) БИОНАТ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и Вътрешни правила за защита на личните данни.
(2) БИОНАТ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.
(3). БИОНАТ приема и обявява на сайта си Вътрешни правила за защита на личните данни, достъпни на адрес http://www.bionat.bg

 
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от БИОНАТ по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от БИОНАТ.
 
VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 8. (1) БИОНАТ предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) БИОНАТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) БИОНАТ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.


VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на БИОНАТ при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 25 май 2018 г.